Овча купел

Малката къща в Овча купел

Малката къща в кв. „Овча Купел“ представлява уютна двуетажна къща с голям двор и много зеленина, в която живеят шест бебета или малки деца и има две места за кризисно настаняване или заместваща грижа в среда, близка до семейната. Тя е алтернатива на Домовете за медико-социални грижи (ДМСГД).
Повече

Княжево

Малката къща в Княжево

Това е първият Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) не само на територията на София, но и в цялата страна, който е алтернатива на Домовете за медико-социални грижи (ДМСГД) за деца от 0 до 3 години.
Повече

Какво трябва да знаете като дарители

Ако сте физическо лице

Ние ще Ви съдействаме за получаване на всички документи удосотвеяващи дарението Ви. Ще получите: документ, удостоверяващ направеното дарение/я,който Ви дава право да ползвате данъчно облекчение при подаване на годишната данъчна декларация

5% данъчни облекчение

Вие правите дарение в полза на специализирана институция за предоставяне на социални услуги, затова и размерът на данъчното облекчение което ползвате е 5%

Ако сте юридическо лице

Ние ще Ви съдействаме за получаване на всички документи удосотвеяващи дарението Ви. Ще получите: документ, удостоверяващ направеното дарение/я,който Ви дава право да ползвате данъчно облекчение при подаване на годишната данъчна декларация

10% данъчни облекчение

Вие правите дарение в полза на специализирана институция за предоставяне на социални услуги, затова и размерът на данъчното облекчение което ползвате е 10%

За повече информация:

За повече информация, посетете страницата на Националната Агенция за Приходите /НАП/.

  • +359 895 434 670
  • dobromira.mihaleva@gmail.com
  • Добромира Михалева